Náš tím

founder

Martin Wiedermann

„Partnerom poskytujeme symetrické, obojstranne výhodné riešenia.“

Absolvent fakulty Hospodárskej Informatiky EU Bratislava so zameraním na účtovníctvo a auditorstvo. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach typu private equity a asset management.

V roku 2005 spoluzakladal Shift a.s. – private equity a venture capital iniciatívu slovenských fyzických osôb. V súčasnosti pôsobí ako CEO a zároveň aj ako predseda investičného výboru. Okrem riadenia, koordinácie, strategického vedenia spoločnosti SHIFT a.s. má nastarosti aj oblasť štruktúrovania projektov, financovanie a vzťahy s investormi. V realizovaných projektoch sa často využíva jeho schopnosť odhaľovania synergií a skrytých príležitostí.

Zastával pozíciu riaditeľa odboru alternatívnych investícií (Head of Alternative Investments) v slovenskej private equity skupine Across Finance. Okrem toho bol aktívny vo viacerých iniciatívach typu projektového financovania a private equity investovania, či už ako manažér projektu, alebo ako jeden zo zakladateľov. Od roku 1995 pôsobil v predstavenstve investičnej spoločnosti Renta, v roku 2001 zakladal AFS obchodníka s cennými papiermi a pracoval v spoločnostiach AFS a Salve Group, zameraných na poskytovanie maklérskych služieb a odborné poradenstvo pri riadení osobných financií.

SENIOR MANAGER

Ladislav Manek

„Neznalosť robí z každého pokusu o investovanie dobrodružstvo.“

Position: Senior analytik a projektový manažér

Do zóny jeho zodpovednosti patrí zhodnotenie projektov, hodnotový manažment, štruktúrovanie a optimalizácia financovania a ďalšie témy súvisiace s firemnými financiami. V súčasnosti je poverený riešením projektov charakteru greenfield, brownfield, firemné financie a private equity.

Pracoval ako správca investícií a analytik v najväčšom slovenskom investičnom fonde (VUB Kupón). Pozíciu analytika zastával aj v jednej z najväčších slovenských finančných skupín (J&T Group), ako interný poradca pôsobil v centrálnom združení domácej maloobchodnej siete (COOP Jednota). V ďalšom období poskytoval poradenstvo a služby analýz, investičného bankovníctva a projektového manažmentu pre domáce a zahraničné finančné zoskupenia (Cash Reform, Capital Partners, …)

Absolvoval EU Bratislava Fakultu manažmentu. Do projektov prináša zmes operatívnej, strategickej a finančnej odbornosti. Vyše 20-ročná prax v priemyselných podnikoch a vo finančných a investičných spoločnostiach u neho vytvára dobrý predpoklad pre nájdenie reálnych alternatív a životaschopných riešení.

PROJECT MANAGER

Mária Majerhoferová

„Úspech závisí z 5% od šťastia, 30% stojí na dobrej príprave a 65% vyplýva z dôslednej realizácie. Želaný výsledok sa však na 100% nedostaví, ak chýba to najdôležitejšie – správni ľudia na správnom mieste.“

Pozícia: Projektový manažér
Po úspešnom ukončení SPU v Nitre, študijného programu verejnej správy a regionálneho rozvoja, absolvovala dvojročné medzinárodné štúdium „International Master of Science in Rural Development and Agricultural Economics“ na univerzitách v Arkansase, Berlíne a Ghente.

V spoločnosti SHIFT a.s. pracuje na pozícii projektového manažéra, so zameraním na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Tvorí súčasť projektového teamu SHIFT a.s., kde sa podieľa na realizácii projektov doma a v zahraničí. V súčasnosti zodpovedá za analýzu projektov, prípravu dokumentácie, rozpočtu a biznis plánov, komunikáciu s investormi, bankami, dodávateľmi, technickými a právnymi poradcami. Veľkým prínosom je výborná (odborná) znalosť anglického jazyka.

Pracovitosť a snaha po poznaní jej do budúcnosti dávajú predpoklady na analýzu zložitých a rozvetvených investičných tém.

PROJECT MANAGER

Barbora Kunovská

Je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbor Priestorové plánovanie a manažment. Počas štúdia strávila semester na Technische universität v Drotmunde v Nemecku.

Zapájala sa do súťaží IREC a Pre vodu nadácie Ekopolis, kde sa umiestnila na popredných miestach. V súčasnosti má v spoločnosti Shift a.s. na pozícii projektového manažéra na starosti projekty obnoviteľných zdrojov, technickú časť výstavby dreveníc na Liptove a ekonomickú správu bytových domov.

Je súčasťou projektového teamu Shift a.s., kde zodpovedá za analýzy projektov, prípravu podkladov a komunikáciu s dodávateľmi.

ASSOCIATE

Jana Grujbárová

„Človek je najvýznamnejšie podnikové aktívum. To je základný predpoklad tvorby hodnoty v skupine SHIFT.“

Position: Asistentka a manžérka pre oblasť ľudských zdrojov

Jana Grujbárová je zodpovedná za organizáciu a operatívne úlohy celej skupiny SHIFT. Okrem toho poskytuje podporu v administratívnej oblasti a takisto zabezpečuje funkcie back office. V predchádzajúcich zamestnaniach pracovala na pozíciách asistentka, asistentka konateľa.

Pre team SHIFT predstavuje podporu aj tým, že pomáha pri sledovaní stavu projektov, spravuje databázu a zabezpečuje celkovú komunikáciu spoločnosti. Zároveň zodpovedá za rozvoj skupiny SHIFT v oblasti personalistiky, personálnych potrieb, podpory osobného rastu a zdokonalenie odbornej štruktúry SHIFT a.s.

Okrem schopností a odbornosti kladieme dôraz aj na charakter a integritu našich ľudí.

© Copyright 2019 SHIFT, a.s. Všetky práva vyhradené