SHIFT
venture capital & consulting

Posúvame nás ďalej…

O našej spoločnosti

Sme domáca, nezávislá, investično-poradenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti podnikových financií a investičného manažmentu. Zaoberáme sa poradenstvom a umiestňovaním rizikového kapitálu do príležitostí s potenciálom nadpriemerného zhodnotenia. Sústreďujeme sa na stredne veľké projekty v rôznych etapách svojho vývoja, kde je značný priestor na zlepšenia v ich riadení a vedení jednotlivých procesov.

Stratégia

Investičná

Vo všetkých projektoch presadzujeme tvorivý prístup, flexibilitu a vysokú mieru profesionality riadenia. Naším kľúčovým cieľom je vrátiť investorom kapitál s atraktívnym zhodnotením. Investujeme do firiem vo všetkých fázach životného cyklu: greenfield, start up, early stage, rovnako ako aj podpory rastu v rozvíjajúcich sa podnikov až po úplnú rekapitalizáciu.

Klienti

Nosnou činnosťou našej skupiny je zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov jednotlivých klientov prostredníctvom investícii. Ku klientom a k projektom volíme individuálny prístup. Podmienky spolupráce prispôsobujeme aktuálnej situácii na trhu. Naším typickým klientom sú odvážni, ambiciózni a úspešní manažéri či podnikatelia disponujúci voľnými finančnými prostriedkami v hodnote nad 500 000 Eur.

Projekty

„Partnerom poskytujeme symetrické, obojstranne výhodné riešenia.“

Absolvent fakulty Hospodárskej Informatiky EU Bratislava so zameraním na účtovníctvo a auditorstvo. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach typu private equity a asset management.

V roku 2005 spoluzakladal Shift a.s. – private equity a venture capital iniciatívu slovenských fyzických osôb. V súčasnosti pôsobí ako CEO a zároveň aj ako predseda investičného výboru. Okrem riadenia, koordinácie, strategického vedenia spoločnosti SHIFT a.s. má nastarosti aj oblasť štruktúrovania projektov, financovanie a vzťahy s investormi. V realizovaných projektoch sa často využíva jeho schopnosť odhaľovania synergií a skrytých príležitostí.

Martin Wiedermann

founder

Kontaktné informácie

SHIFT, a.s.

Moyzesova 932/6
811 05 Bratislava, Slovakia

Okrem schopností a odbornosti kladieme dôraz aj na charakter a integritu našich ľudí.

© Copyright 2019 SHIFT, a.s. Všetky práva vyhradené